ŚCIEŻKA EDUKACYJNA „ZIELONE TARASY DLA BIORÓŻNORODNOŚCI I KLIMATU”

Tablica 16. Zmniejsz swój ślad węglowy

Ślad węglowy to miara ilości gazów cieplarnianych emitowanych przez daną działalność lub produkt, mierzona w jednostkach równoważnika dwutlenku węgla. W przypadku ogrodu, ślad węglowy może wynikać z emisji CO2 podczas wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, transportu roślin, materiałów ogrodniczych i narzędzi, a także z emisji związków chemicznych stosowanych w produkcji nawozów i pestycydów.

Istnieje wiele sposobów na zmniejszenie śladu węglowego w ogrodzie, oto niektóre z nich:

  1. Ograniczenie zużycia energii – można to osiągnąć poprzez wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania wody i zasilania oświetlenia, a także poprzez wybór narzędzi ogrodniczych o niskim zużyciu energii.
  2. Zmniejszenie emisji CO2 podczas transportu – można to osiągnąć poprzez wybór roślin z lokalnych źródeł oraz korzystanie z roweru lub transportu publicznego w celu zakupu narzędzi i materiałów ogrodniczych.
  3. Zastosowanie naturalnych metod ochrony roślin – można to osiągnąć poprzez wykorzystanie naturalnych środków, takich jak kompost, do nawożenia roślin oraz poprzez stosowanie naturalnych pestycydów, takich jak olejek neem, w celu zwalczania szkodników.
  4. Utrzymywanie różnorodności biologicznej – można to osiągnąć poprzez sadzenie roślin, które przyciągają owady zapylające, ptaki i inne dzikie zwierzęta, co przyczynia się do utrzymania różnorodności biologicznej.
  5. Recykling – można to osiągnąć poprzez recykling odpadów ogrodniczych, takich jak liście i gałęzie, do produkcji kompostu, który można wykorzystać do nawożenia roślin.

Zmniejszenie śladu węglowego w ogrodzie wymaga poświęcenia czasu i wysiłku, ale może przyczynić się do ochrony środowiska i dla przyszłych pokoleń.

Przeczytaj o projekcie ścieżki „Zielone Tarasy dla bioróżnorodności i klimatu”