O PROJEKCIE


W 2022 roku na terenie ROD “Zielone Tarasy” w Gryfinie zamontowanych zostało 16 tablic dydaktycznych składających się na ścieżkę edukacyjną „Zielone Tarasy dla bioróżnorodności i klimatu”.

Inwestycja została wykonana w ramach I etapu projektu “Zielone Tarasy dla bioróżnorodności i klimatu”, na którego realizację Zarząd pozyskał fundusze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Typ projektów 2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Tytuł projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. 

Ścieżkę edukacyjną podzielono na 2 grupy tematyczne:

 1. “Zielone Tarasy dla bioróżnorodności” – w rejonie I i II. Tablica nr 1, przy Domu Działkowca zawiera plan rozmieszczenia poszczególnych tablic na tym obszarze.
 2. “Zielone Tarasy dla klimatu” – w rejonie III, IV i V. Tablica nr 9, przy bramie głównej rejonu 4 zawiera plan tej części Ogrodu z rozmieszczeniem i ich tematyką.

Tematy tablic:

 1. Zielone Tarasy dla bioróżnorodności
 2. Zadbaj o bioróżnorodność
 3. Poznaj pożyteczne owady
 4. Zaproś zapylacze do ogrodu
 5. Posadź rośliny miododajne
 6. Zamontuj hotel dla owadów
 7. Zaproś ptaki do ogrodu
 8. Zbuduj domek dla jeża
 9. Zielone Tarasy dla klimatu
 10. Zwalczaj rośliny inwazyjne
 11. Korzyści z kompostowania
 12. Zasady kompostowania
 13. Zalety ściółkowania
 14. Zadbaj o glebę ogrodową
 15. Oszczędzaj wodę w ogrodzie
 16. Zmniejsz ślad węglowy

Na każdej z tablic dydaktycznych umieszczony został kod QR, który docelowo przekierowuje na stronę internetową z mapą ścieżki i informacjami o tematyce ekologicznej.

Tablice dydaktyczne o tematyce ekologicznej, poza swoim zadaniem edukacyjnym podniosły walory estetyczne ogrodu.

Zapraszamy na rodzinny spacer alejkami naszego ROD i do zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi bioróżnorodności i klimatu, zawartymi na przygotowanych planszach.