ŚCIEŻKA EDUKACYJNA „ZIELONE TARASY DLA BIORÓŻNORODNOŚCI I KLIMATU”

Tablica 9. Zielone Tarasy dla klimatu – plan ścieżki w rejonie III, IV i V

Witaj w drugiej części ścieżki edukacyjnej „Zielone Tarasy dla bioróżnorodności i klimatu” poświęconej zagadnieniom ochrony klimatu. W skład ścieżki wchodzi dziewięć tematycznych tablic o numerach od 9 do 16. Tablice te prezentują w sposób przystępny i interesujący informacje o skutkach zmian klimatu oraz sposobach, w jaki jako działkowcy możemy działać na rzecz ich ograniczenia.


Spacer rozpocznij od tablicy nr 9., zawierającej plan trasy w rejonie III, IV i V.

Kontynuuj spacer ścieżką edukacyjną „Zielone Tarasy dla bioróżnorodności i klimatu”. Odnajdź tablicę nr 10 i poznaj rośliny inwazyjne.