ŚCIEŻKA EDUKACYJNA „ZIELONE TARASY DLA BIORÓŻNORODNOŚCI I KLIMATU”

Tablica 2. Zadbaj o bioróżnorodność

Bioróżnorodność jest kluczowa dla utrzymania równowagi ekosystemów i zrównoważonego rozwoju naszej planety. Jednym z miejsc, w których możemy przyczynić się do ochrony bioróżnorodności, jest nasz ogród.

Bioróżnorodność odnosi się do różnorodności gatunków roślin, zwierząt i mikroorganizmów, które zamieszkują naszą planetę. Jest to kluczowy element utrzymania równowagi ekosystemów i zdrowia naszej planety. Bioróżnorodność zapewnia niezbędne usługi ekosystemowe, takie jak zapylanie, oczyszczanie powietrza i wody oraz utrzymanie stabilności klimatu.

Zasadzenie różnorodnych roślin w ogrodzie jest jednym z najlepszych sposobów na wspieranie bioróżnorodności. Rośliny zapewniają pożywienie, schronienie i miejsca lęgowe dla wielu gatunków zwierząt. Wybieraj rośliny, które są rodzime dla Twojego regionu, ponieważ te gatunki są najlepiej przystosowane do lokalnych warunków klimatycznych i glebowych.

Ogród ekologiczny to ogród, który jest zaprojektowany tak, aby minimalizować negatywny wpływ na środowisko. W tym typie ogrodu stosuje się naturalne metody kontroli szkodników i chorób, a także stosuje się kompostowanie i zbieranie wody deszczowej. Ogród ekologiczny zapewnia siedliska dla różnorodnych przedstawicieli fauny i flory.


Wiele gatunków zwierząt i roślin jest ważnych dla utrzymania zdrowia ogrodu. Pozwól na naturalne procesy, takie jak rozkład liści, który zapewnia składniki odżywcze dla gleby i pożywienie dla bezkręgowców i mikroorganizmów.


Stwórz w swoim ogrodzie siedliska, takie jak domki dla ptaków i owadów, karmniki i poidełka. Te elementy zapewnią schronienie i pożywienie dla wielu gatunków zwierząt, które pomogą w utrzymaniu równowagi ekosystemu i będą wspierały bioróżnorodność w Twoim ogrodzie.


Wszystkie te metody są proste do wykonania i nie wymagają dużych nakładów pracy, ale mogą znacznie przyczynić się do zwiększenia bioróżnorodności w Twoim ogrodzie. Dzięki nim możesz stworzyć piękny i zdrowy ekosystem, który wpłynie na różnorodność roślin i zwierząt w Twoim otoczeniu.

Kontynuuj spacer ścieżką edukacyjną „Zielone Tarasy dla bioróżnorodności i klimatu”. Odnajdź tablicę nr 3 i poznaj pożyteczne owady żyjące w Twoim ogrodzie.