ŚCIEŻKA EDUKACYJNA „ZIELONE TARASY DLA BIORÓŻNORODNOŚCI I KLIMATU”

Tablica 11. Korzyści z kompostowania

Kompostowanie to proces biologiczny, w którym organiczne materiały ulegają rozkładowi pod wpływem mikroorganizmów, co prowadzi do powstania humusu. Humus jest naturalnym nawozem, bogatym w składniki odżywcze, który może być używany do poprawy jakości gleby w ogrodzie lub na działce.

Proces kompostowania polega na umieszczeniu organicznych materiałów, takich jak kuchenne odpady, resztki roślinne, liście, trawa i gałęzie, w specjalnym pojemniku lub na stosie kompostowym. Podczas rozkładu mikroorganizmy, takie jak bakterie, grzyby i pierwotniaki, rozkładają te materiały na mniejsze cząstki, a jednocześnie uwalniają ciepło i wilgoć. W trakcie tego procesu uwalniają się również dwutlenek węgla, amoniak i metan.

Aby proces kompostowania przebiegał sprawnie, należy zapewnić optymalne warunki dla mikroorganizmów, takie jak odpowiednia wilgotność, temperatura i ilość tlenu. Kompostowanie może trwać od kilku miesięcy do ponad roku, w zależności od rodzaju i ilości materiałów, temperatury otoczenia i innych czynników.

Ostatecznie, po zakończeniu procesu kompostowania, uzyskuje się ciemnobrązowy, ziemiopodobny materiał, który jest bogaty w składniki odżywcze i stanowi naturalny nawóz, który może być używany w ogrodzie lub w uprawie roślin.

Kontynuuj spacer ścieżką edukacyjną „Zielone Tarasy dla bioróżnorodności i klimatu”. Odnajdź tablicę nr 12 i poznaj zasady kompostowania.