WITAMY NA STRONIE ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ

„ZIELONE TARASY DLA BIORÓŻNORODNOŚCI I KLIMATU”

W trosce o środowisko naturalne i potrzebę edukacji ekologicznej, na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zielone Tarasy” w Gryfinie powstała nowa inicjatywa – ścieżka dydaktyczna „Zielone Tarasy dla bioróżnorodności i klimatu”.

Ta innowacyjna forma edukacji składa się z 16 tablic edukacyjnych, rozmieszczonych wzdłuż alejek ROD i ma na celu przybliżenie dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Każda z 16 tablic edukacyjnych skupia się na innym aspekcie ekologicznym. Tablice zostały starannie przygotowane z wykorzystaniem atrakcyjnych grafik i czytelnych tekstów, aby przyciągnąć uwagę i zainteresować wszystkich odwiedzających ROD.

Poprzez ścieżkę dydaktyczną chcemy zwrócić uwagę na konieczność ochrony środowiska naturalnego oraz zwiększyć świadomość społeczną na temat bioróżnorodności i zmian klimatycznych. Wędrując po ROD, od jednej tablicy do drugiej, odwiedzający będą mieli możliwość poszerzania swojej wiedzy na temat różnorodności życia w ogrodzie oraz roli, jaką rośliny, zwierzęta i owady pełnią w ekosystemie.


Ścieżka dydaktyczna nie tylko przyczynia się do edukacji społecznej, ale także promuje świadome działanie na rzecz ochrony środowiska. Tablice edukacyjne podpowiedzą, jakie proste czynności ogrodowe tj. oszczędzanie wody, kompostowanie czy uprawa własnych owoców i warzyw mogą przyczynić się do zmniejszenia naszego śladu węglowego.

Inwestycja została wykonana w ramach I etapu projektu “Zielone Tarasy dla bioróżnorodności i klimatu”, na którego realizację Zarząd pozyskał fundusze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Typ projektów 2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Tytuł projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. 

„Człowiek nie jest właścicielem lecz zaledwie dzierżawcą planety, i kiedyś będzie musiał zdać rachunek ze swego zarządzania.” Milan Kundera

Zapraszamy do spaceru

Ścieżka dydaktyczna „Zielone Tarasy dla bioróżnorodności i klimatu” w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Zielone Tarasy” w Gryfinie to nie tylko miejsce nauki, ale również przestrzeń do odkrywania piękna natury i doświadczania harmonii z nią. To również okazja do spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi, czerpiąc radość z odkrywania tajemnic przyrody i dzieląc się ze sobą zdobytą wiedzą.

Zapraszamy więc wszystkich do ROD, aby przejść przez tę inspirującą ścieżkę dydaktyczną. Odkryjmy wspólnie piękno bioróżnorodności, zrozumiejmy jej znaczenie dla naszego świata i działajmy razem na rzecz ochrony klimatu. Przeżyjmy niezapomnianą przygodę, która pomoże nam zbudować świadome społeczeństwo dbające o naszą planetę i przyszłe pokolenia.

Prezes Zarządu ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie

Łukasz Markiewicz