ŚCIEŻKA EDUKACYJNA „ZIELONE TARASY DLA BIORÓŻNORODNOŚCI I KLIMATU”

Tablica 10. Zwalczaj rośliny inwazyjne

Rośliny inwazyjne to gatunki roślin, które zostały wprowadzone z innych regionów na danym obszarze i szybko rozprzestrzeniają się, konkurując z rodzimymi gatunkami roślin i wpływając negatywnie na ekosystem. Mogą to być gatunki obce, które zostały celowo wprowadzone ze względu na swoje walory ozdobne lub użytkowe, lub też przypadkowo, np. jako „pasażerowie” transportów.

Zwalczanie roślin inwazyjnych w ogrodzie jest istotne ze względu na ich negatywny wpływ na ekosystem i estetykę ogrodu. Rośliny inwazyjne są w stanie szybko rozprzestrzeniać się i zdominować przestrzeń, wypierając rodzime gatunki roślin, które są ważnym składnikiem ekosystemu ogrodowego. W efekcie ogród staje się mniej różnorodny i mniej stabilny ekologicznie, co wpływa negatywnie na jego wartość estetyczną i funkcjonalną.


Rośliny inwazyjne mają tendencję do szybkiego rozprzestrzeniania się i tworzenia gęstych skupisk, co prowadzi do wypierania rodzimych gatunków, zmiany struktury i funkcjonowania ekosystemu oraz niszczenia siedlisk dla zwierząt. Są uważane za poważne zagrożenie dla bioróżnorodności i stanowią jedno z najważniejszych wyzwań w ochronie przyrody.


Kontynuuj spacer ścieżką edukacyjną „Zielone Tarasy dla bioróżnorodności i klimatu”. Odnajdź tablicę nr 11 i dowiedz się jakie korzyści daje kompostowanie.