150 000 zł grantu dla ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie!

Miło nam poinformować, że po kilku miesiącach intensywnej pracy nad projektem, w dniu 9 września 2022 roku, w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie, Zarząd ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie, jako nieliczny ROD w Polsce, podpisał umowę o grant w wysokości 150 000 zł, w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach zadania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Napisany przez nasz zespół wniosek o grant pt. „Zielone Tarasy dla bioróżnorodności i klimatu” złożony został w ARiMR w Szczecinie w dniu 29.06.2022r. w ramach etapu konkursu od dnia 30.05.2022r. do dnia 30.06.2022r. Listę rankingową opublikowano 1.09.2022r. Na liście zakwalifikowanych wniosków znalazły się tylko 34 Rodzinne Ogrody Działkowe, z czego 2 z województwa zachodniopomorskiego – ROD „Zielone Tarasy” z Gryfina (150 000 zł) oraz ROD „Santocka” ze Szczecina (13 800 zł).

W ramach projektu objętego grantem, w kolejnych miesiącach realizować będziemy inwestycje związane z rozwojem zielonej infrastruktury takie jak: remont fragmentu sieci wodociągowej, zakup rębaka spalinowego, zakup i montaż tablic informacyjno-edukacyjnych czy założenie przy Domu Działkowca ogrodu pokazowego z łąką kwietną trwałą oraz nasadzeniami roślin miododajnych.

Prezes Zarządu ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie

Łukasz Markiewicz


rod grant
Zielone Tarasy grant